Amdanom Ni

Corff syniadau annibynnol ydym ni sydd yn gweithio er mwyn gwneud Cymru’n well. Down â syniadau ymarferol er mwyn gwella’r economi, addysg ac iechyd. Ein gweledigaeth yw i helpu greu Cymru lle gall pawb ffynnu.

Gan adeiladu ar hanes cyfoethog y gwaith a wnaed gan y Sefydliad hyd heddiw, caiff ein tîm bach o staff ei gefnogi gan fwrdd ymddiriedolwyr, rhwydwaith o ganghennau diwyd, a chymrodyr ardderchog sydd yn ein helpu i ymddwyn fel catalydd dros newid ac yn cyflawni ein nodau strategol drwy ganolbwyntio ar feysydd fydd yn cael effaith ar les Cymru dros y ddeng mlynedd nesaf:

Economi

Mae ein gwaith ar yr economi yn edrych ar ganfod ffyrdd o wneud Cymru’n le mwy llewyrchus i fyw a gweithio.

MWY

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae ein gwaith ar iechyd a gofal cymdeithasol yn defnyddio dulliau ymchwil arloesol i wella’r GIG yng Nghymru ar gyfer cleifion.

Mwy

Addysg

Mae ein gwaith ar addysg yn anelu at ddatblygu atebion i’r heriau mae’r system addysg yng Nghymru yn ei wynebu drwy gyfrwng polisiau ymarferol.

Mwy

Llywodraethu

Mae ein gwaith ar lywodraethu yn edrych ar herio’r drefn bresennol a sicrhau systemau llywodraethu mwy effeithiol.

Mwy

Cyfryngau

Mae ein gwaith ar y cyfryngau yn cynnig datrysiadau i’r heriau sydd yn wynebu’r cyfryngau yng Nghymru.

Mwy

Ymhob maes fe fyddwn yn tynnu ar dystiolaeth a phrofiad er mwyn dyfeisio datrysiadau ymarferol, a gweithio gyda gwneuthurwyr polisi ar draws y sbectrwm er mwyn cyflawni newid hir-dymor.

Gweithredwn ein strategaeth drwy’r meysydd gwaith canlynol:

  • Tyfu ein haelodaeth – mae ein rhwydwaith yn allweddol ar gyfer ein heffeithiolrwydd, dymunwn barhau i ymestyn ein gafael a chael ein haelodau i gyfranogi mwy yn ein gwaith.
  • Grwpiau polisi – down â grwpiau o arbenigwyr ac ymarferwyr ynghyd er mwyn dyfeisio argymhellion i wneud Cymru’n well, ac i weithio gyda gwneuthurwyr polisi ar draws y sbectrwm er mwyn cyflawni newid hir dymor.
  • Digwyddiadau – down â phobl at ei gilydd i rwydweithio, ac i gyfnewid a herio syniadau. Mae ein rhaglen o ddigwyddiadau’n cefnogi ein gwaith polisi ac ymchwil a bydd yn cael ei gyfunioni gyda’n strategaeth codi arian. Yn ychwanegol i hyn, gallwn redeg sesiynau hyfforddiant mewn deall a dylanwadu ar bolisi a Llywodraeth yng Nghymru.
  • Sylwadaeth a Thrafodaeth – rydym yn lwyfan ar gyfer cynnal trafodaeth. Cyhoeddwn sylwadau a dadansoddiad ar ein gwefan, Click on Wales, a’n cylchgrawn sydd yn ymddangos ddwywaith y flwyddyn, the welsh agenda.

Gallwn ddod â phobl ynghyd fel bod syniadau’n gwrthdaro a datrysiadau’n cael eu creu. Os oes gyda chi ddiddordeb yn y gwaith rydym yn ei wneud a’ch bod yn dymuno ein cefnogi, byddwch cystal ag ystyried ymuno â’r Sefydliad Dros Faterion Cymreig fel aelod unigol, cymrawd neu aelod corfforaethol.