Canghennau

Mae gan y Sefydliad dri changen ardal; Gogledd Cymru, Bae Ceredigon a Bae Abertawe.

Caiff y canghennau eu rhedeg gan wirfoddolwyr ac o bryd i’w gilydd byddant yn trefnu digwyddiadau sydd o ddiddordeb i aelodau’r Sefydliad yn eu hardaloedd.

Os hoffech chi wirfoddoli a chymryd mwy o ran yn yr hyn sydd yn digwydd gyda’r Sefydliad yn eich ardal, byddwch cystal â danfon ebost sydd yn mynegi pa faes sydd o ddiddordeb i chi i gyfeiriad e-bost eich cangen isod.

Cangen Gogledd Cymru

Cadeirydd: Andrew Parry, Prifysgol Glyndŵr
Cyfeiriad e-bost: northwalesbranch@iwa.org.uk

Cangen Bae Ceredigion

Cadeirydd: Meilyr Ceredig, Four Communications Group
Cyfeiriad e-bost: cardiganbaybranch@iwa.org.uk

Cangen Bae Abertawe

Cadeirydd: Beti Williams
Cyfeiriad e-bost: betiwilliams@btinternet.com