Addysg

Mae addysg yn hanfodol i ddyfodol Cymru, a rôl y Sefydliad yw i ddatblygu atebion drwy gyfrwng polisiau ymarferol er mwyn iddo ffynnu.

Ers 1999 mae system addysg Cymru wedi dargyfeirio’n gynyddol o Loegr. Mae Cymru wedi cyflwyno polisiau newydd fel y Cyfnod Sylfaen, ac wedi cymryd ymagwedd wahanol gyda pholisiau fel cael gwared â thablau cynghrair a chyflwyno ffioedd dysgu is i fyfyrwyr o Gymru sydd yn astudio yn y Brifysgol.

Ac eto, er y gwahaniaeth cynyddol hyn rhwng systemau addysg Cymru a Lloegr, mae cwestiynau’n codi ynglŷn â pherfformiad. Yn ôl y canlyniadau PISA (Programme for International Student Assessment), Cymru yw’r gwaethaf yn y Deyrnas Gyfunol. Yn 2013, disgynodd Cymru i rif 43 allan o 65 o wledydd mewn mathemateg, rhif 41 am ddarllen a rhif 36 am wyddoniaeth. Roedd hyn yn ergyd drom i Gymru o ystyried y bu hi’n rif 22 am wyddoniaeth mor ddiweddar â 2007.

Mewn addysg uwch, disgynodd prifysgol uchaf Cymru o ran safle detholion y ‘Complete University Guide’ o rif 22 yn y DG i rif 31 yn 2015.

Er mwyn mynd i’r afael â’r heriau hyn, mae newidiadau mawr ar droed mewn addysg yng Nghymru.

Yn dilyn adolygiad gan yr Athro Graham Donaldson yn 2015, mae Cymru’n rhoi cwricwlwm digidol newydd ar waith, sydd wedi ei gynllunio i roi llythrenedd, rhifedd a gallu digidol wrth graidd y system addysg.

Mae gwaith y Sefydliad ar addysg wedi edrych ar y cyswllt rhwng tlodi a pherfformiad, ac wedi edrych ar y gwersi gall ysgolion ar hyd Cymru eu dysgu gan y sefydliadau mwyaf llwyddianus.

Bydd ein gwaith yn y maes hwn yn cymryd golwg ar yr hyn sydd yn rhwystro cyflawni’r ad-drefniad uchelgeisiol yma; i gynnwys gallu, arweinyddiaeth ac ariannu.

Os hoffech chi gefnogi ein gwaith yn y maes hwn, byddwch cystal â chlicio yma.

Ein Gwaith ar Addysg

Sign up to our newsletters