Economi

I fynd i’r afael ag ymddatodiad yr hinsawdd, mae’n rhaid i ni symud tuag at economi lwyddiannus, deg, lân a gwyrdd. Mae’n rhaid i economi Cymru fod yn gynaliadwy ac yn gyfartal, a rhaid iddi weithio i bob dinesydd yng Nghymru.

Wrth i ni fuddsoddi yn ein heconomi, dylem ymdrechu i fod ar flaen technolegau a diwydiannau’r dyfodol.

Dim ond drwy gefnogaeth ein haelodau mae’r IWA yn bodoli. Dysgwch fwy am ymuno â ni er mwyn sicrhau y gallwn barhau â’n gwaith. 

Ein gwaith ar yr economi:

Sign up to our newsletters