Cystadleuaeth i Ysgrifenwyr Ifanc

 Ydych chi eisiau cyfrannu at lywio the welsh agenda?

Yn unol â’n blaenoriaethau, bydd o leiaf un o’r tair swydd newydd ar y Grŵp Golygyddol yn cael ei neilltuo i ymgeisydd dan 25 oed. Mae’r Grŵp Golygyddol yn cyfarfod deirgwaith neu bedair y flwyddyn i helpu tîm golygyddol y Sefydliad Materion Cymreig i gomisiynu pob math o erthyglau ar bob agwedd ar fywyd Cymru.

Yn ogystal â swydd blwyddyn gyda’r Grŵp Golygyddol, byddwn yn cyhoeddi erthygl yr ymgeisydd a ddewisir yn the welsh agenda (fersiwn print) am daliad o £100 o Gronfa Lleisiau Newydd y Sefydliad Materion Cymreig.

I gystadlu:

  • Ysgrifennwch erthygl fer (hyd at 1,000 o eiriau, yn Saesneg) ar gyfer the welsh agenda (ar-lein) ar un o’r themâu canlynol:
  • Gwneud Cymru Well
  • Proffil o berson sy’n haeddu cydnabyddiaeth ehangach
  • Erthygl nodwedd am eich synnwyr chi o berthyn i gymuned
  • Adolygiad o lyfr sy’n gysylltiedig â Chymru.

Anfonwch y canlynol hefyd:

  • Cyflwyniad byr amdanoch chi’ch hun (150-300 o eiriau)
  • Un syniad ar gyfer erthygl yr hoffech ei gweld yn cael ei chomisiynu gan the welsh agenda (ar-lein a/neu mewn print). Lle bo modd, dywedwch pwy fyddai awdur y darn.

E-bostiwch eich erthygl, bywgraffiad a syniadau gyda’r teitl ‘Cystadleuaeth Ysgrifenwyr Ifanc’ at dylan@iwa.org.uk erbyn Dydd Llun 30 Medi 2020.

Golygydd the welsh agenda fydd yn beirniadu’r gystadleuaeth mewn trafodaeth ag aelodau presennol y Grŵp Golygyddol.

Amodau: Rhaid i ymgeiswyr fod (a) yn byw yng Nghymru, (b) o dan 25 ar 30/09/20 ac (c) yn gallu cymryd aelodaeth blwyddyn o Grŵp Golygyddol the welsh agenda gan fynychu o leiaf ddau gyfarfod yng Nghaerdydd (telir treuliau) a/neu ar-lein yn ystod 2021.