Gadewch rodd yn eich Ewyllys

Cafodd y Sefydliad dros Faterion Cymreig ei sefydlu bron i 30 mlynedd yn ôl. Yn ystod yr amser hwnnw, rydym wedi gwneud cyfraniad pwysig i fywyd Cymru tra’n parhau i fod yn fudiad annibynnol, wedi ei reoli’n dda a’i wreiddio’n ddwfn. Fodd bynag, fe wyddom y bydd ein gwaith yn cymryd nifer fawr o flynyddoedd i’w orffen, ac na fydd cynnal gwaith y Sefydliad yn dod yn haws yn ystod y cyfnod economaidd anodd o’n blaenau.

Gan ein bod yn un o’r ychydig gyrff ym mywyd cyhoeddus Cymru nad sydd yn derbyn nawdd gan Lywodraeth Cymru, rydym yn wirioneddol annibynnol o unrhyw blaid neu garfan, ac o’r herwydd rydym mewn gwell sefyllfa i warae rhan y cyfaill beirniadol. Ond allwn ni ddim ei wneud heb ein cefnogwyr na’n haelodau. Bydd eich cefnogaeth yn ein helpu i barhau gyda’n gwaith pwysig dros Gymru.

Os ydych yn rhoi gwerth ar eich rôl mewn helpu i atgyfnerthu cymdeithas sifig yng Nghymru, yna mae’n bosib y byddwch am ystyried gwneud rhodd drwy eich ewyllys er mwyn sicrhau y gallwn barhau i adeiladu ar y seiliau hyn er budd cenhedloedd o ddinasyddion Cymru yn y dyfodol.

P’un a yw’n fach neu’n fawr, bydd rhodd o’r math yma yn cael effaith ymarferol a phwysig ar ein gwaith. Mae hefyd yn ffordd o helaethu effaith eich haelioni tu hwnt i oes eich bywyd. Os ydych yn ystyried cofio am elusen yn eich ewyllys, byddwch cystal â meddwl am y Sefydliad os gwelwch yn dda.

Mae hi’n bwysg o hyd i chi a’ch teulu ac i unrhyw dderbynnydd arall fod geiriad ewyllys yn dangos eich dymuniadau’n gywir. Byddwn hefyd yn argymell eich bod yn cael cyngor proffesiynol.

Os hoffech adael rhodd neu gymynrodd i’r Sefydliad, gellir trefnu hyn gyda’r person sydd yn ysgrifennu eich ewyllys. Bydd angen ein rhif elusen: 1078435.

Byddai’n bleser eich helpu chi, os hoffech drafod eich dewisiadau gyda’n staff ein hunain. Ond os ydych chi eisoes wedi penderfynu gwneud cymynrodd i’r Sefydliad yn eich ewyllys, byddwch cystal â gadael i ni wybod, er mwyn i ni allu diolch i chi yn ystod eich oes.

Os hoffech chi drafod gadael rhodd yn eich ewyllys, neu unrhyw ffordd arall o gefnogi’r Sefydliad, byddwch cystal â dod i gyswllt â Laura Knight ar 029 2048 4387.