Pobl Broffesiynol Ifanc

Crewyd categori’r Aelodaeth Broffesiynol Ifanc ar gyfer pobl hyd at 30 oed.

Fel aelod ifanc proffesiynol gallwch gymryd rhan yn ein gwaith gymaint neu gyn lleied a ddymunwch, ond beth bynnag yw maint eich ymgysylltiad, mae eich aelodaeth yn ein caniatau ni i aros yn annibynnol o bleidiau gwleidyddol, llywodraeth neu unrhyw grŵp a chanddi ddiddordebau arbennig, ac mae hyn yn caniatau i barhau i weithio dros yr hyn sydd orau i Gymru.

Bydd eich aelodaeth proffesiynol ifanc yn golygu y cewch wybod am yr ymchwil a’r dadansoddiad diweddaraf ar faterion allweddol sydd yn effeithio ar Gymru. Bydd gan aelodau’r cyfle i ymuno â’r drafodaeth drwy fynychu ein digwyddiadau poblogaidd, drwy gyfarfod â phobl tebyg o ran meddylfryd a drwy fod yn rhan o rwydwaith heb ei debyg o arbenigedd a dylanwad o bob rhan o fywyd Cymreig.

Byddwch hefyd yn cael:

  • Tanysgrifiad i gylchgrawn uchel ei pharch y Sefyliad, sef, the welsh agenda
  • Cylchlythyr aelodau drwy e-bost sydd yn cynnwys uwchgysylltiadau (hyperlinks) i adroddiadau, crynodebau o ddigwyddiadau a phapurau dadansoddol
  • Gwahaoddiad i’n cyfarfod haf blynyddol
  • Rhybudd o flaen llaw ynglŷn â gostyngiadau i bobl prydlon ar ein cynadleddaua chyrsiau hyfforddiant
  • Cefnogi ein hymchwil a’n gwaith drwy eich aelodaeth gwerthfawr

Aelodaeth Broffesiynol Ifanc
Dim ond £2.50 y mis drwy ddebyd uniongyrchol neu £30 am flwyddyn

Talwch yn fisol drwy ddebyd uniongyrchol Talwch am aelodaeth flynyddol