Rydym yn cael ein hariannu gan ein haelodau, incwm o’n digwyddiadau a sesiynau hyfforddi, ac ein cefnogi gan ymddiriedolaethau a sefydliadau tebyg arall. Mae ein recordiau cyllidol ar gael isod, ar wefan y Comisiwn Elusennau ac hefyd o Companies House.

Mae ein adroddiad blynyddol yn manylu’r gwaith rydym yn gwneud yn ystod y flwyddyn.