Melin drafod ac elusen ydyn ni, sy’n annibynnol o’r llywodraeth a phob plaid gwleidyddol.

Drwy dynnu arbenigwyr o bob cefndir ynghyd, rydym yn sbarduno syniadau uchelgeisiol a gwybodus sy’n sicrhau ymrwymiadau gwleidyddol i wella ein democratiaeth a’n heconomi.

Rydym yn darparu llwyfannau ar gyfer trafod, cyfleoedd i bobl gael clust i’w lleisiau ac ymchwil sy’n gosod agendâu. Rydym yn cael ein hariannu gan ein haelodau, incwm o’n digwyddiadau a sesiynau hyfforddi, ac ein cefnogi gan ymddiriedolaethau a sefydliadau tebyg arall. Rydym yn falch iawn o fod yn Gyflogwyr Cyflog Byw.

Ein nod ni yw gwneud Cymru well.

Drwy ein digwyddiadau, ein hymgyrchoedd, ein hymchwil a’n gwaith polisi, byddwn yn:

Bydd ein blaenoriaethau yn golygu fod pobl Cymru yn:

A fydd yn ei dro yn cyfrannu tuag at: