Mae angen eich cefnogaeth arnom i wella Cymru.

Rydym yn dibynnu ar roddion gan y cyhoedd i’n helpu i gadw ein hannibyniaeth oddi wrth lywodraeth a phleidiau gwleidyddol. Os ydych yn hoffi’r hyn a wnawn, gallech hefyd ystyried dod yn aelod, neu ariannu un o’n prosiectau.

Ffyrdd eraill o gefnogi’r Sefydliad

Gall rhodd unigol neu reolaidd ein helpu i gadw’r Sefydliad yn annibynol, a gallwn hawlio Cymorth Rodd ar eich cyfraniadau gan ein bod yn elusen gofrestredig – sydd yn golygu bydd eich cyfraniadau yn mynd hyd yn oed ymhellach.

Os ydych chi yn ystyried gadael rhodd i’r Sefydliad yn eich ewyllys, noddi digwyddiad, neu gefnogi project rydym yn gweithio arni, galwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth isod:

Gwneud Rhodd
Mae rhoddion yn hanfodol i’n helpu i gyflawni newid i Gymru ac i aros yn annibynnol. Felly os ydych chi’n gwerthfawrogi ein gwaith, ystyriwch rodd un tro neu rodd reolaidd.

Gadael Rhodd yn eich Ewyllys
Os oes gennych weledigaeth ar gyfer Cymru well, gallai rhodd yn eich ewyllys ein helpu i sicrhau bod Cymru’n well ar gyfer y genhedlaeth nesaf.

Noddi Digwyddiad
Cysylltwch os ydych chi am fanteisio ar ein digwyddiadau sy’n rhaid eu mynychu a’r cyfleoedd ymgysylltu y maent yn eu cynnig.

Ariannu Prosiect
Helpwch ni i aros yn annibynnol ac i allu herio’r sefyllfa bresennol drwy ariannu prosiect a fydd yn gwella economi a democratiaeth Cymru.

the welsh agenda

Mae pob aelod yn derbyn tanysgrifiad i the welsh agenda, un o brif cylchgronau diwylliannol a materion cyfoes Cymru. Mae’r cylchgrawn yn cael ei ryddhau dwywaith y flwyddyn a mae pob aelod yn derbyn y copi ddiweddaraf wrth ymuno.

Mwy am the welsh agenda