Mae’r categori yma er mwyn cydnabod y sawl sydd yn gwneud cyfraniadau sylweddol ac arwyddocaol yn eu meysydd o arbenigedd i gymdeithas sifil yng Nghymru.

Dymuna Gymrodyr y Sefydliad wneud mwy na chadw i fyny â’r hyn sydd yn digwydd yng Nghymru. Maen nhw’n rhoi gwerth uchel ar gryfhau cymdeithas sifil Gymreig ac mae gyda nhw’r arbenigedd i gyfrannu i’r Sefydliad a’i waith i helpu Cymru i ffynnu.

Bob blwyddyn, byddwn yn gwahodd nifer fach o’n cefnogwyr i ddod ym Gymrodyr. Fodd bynnag, os hoffech chi drafod dod yn Gymrawd neu os hoffech enwebu rhywun arall, yna ebostiwch info@iwa.org.uk

I Gymrodyr sydd yn dymuno adnewyddu eu haelodaeth, dewiswch un o’r opsiynau isod:

Talu’n fisol drwy ddebyd uniongyrchol Talu am aelodaeth flynyddol