Mae ein gwaith project yn allweddol er mwyn i’r Sefydliad weithredu ein strategaeth a chynnig datrysiadau polisi ymarferol i wneud i Gymru ffynnu.

Gwneir hyn drwy ymchwilio a chynnal prosiectau yn ein tri thema:

Ni fyddwn yn derbyn unrhyw arian gan y llywodraeth na phleidiau wleidyddol am ein gwaith, ac fe ddaw y mwyafrif o’n harian am ein gwaith project o’n haelodau, digwyddiadau, a thrwy wneud ceisiadau i ymddiriedolaethau a sefydliadau eraill.

Os oes gyda chi ddiddordeb helpu ariannu project, yna gallwch naill ai wneud cyfraniad i’r Sefydliad neu gysylltu â Laura (laura@iwa.org.uk) ar 02920 484387 i drafod ymhellach.

Cyfrannwch Nawr