Mae IWA yn darparu gwaith prosiect deniadol sy’n ysgogi’r meddwl ac i gyflawni atebion polisi ymarferol i wneud i Gymru ffynnu.

Rydym wedi datblygu tri nod strategol allweddol fel ffocws ar gyfer ein gwaith:

  • Democratiaeth gref, hyderus
  • Gwasanaethau cyhoeddus hanfodol, ymatebol, uchel eu perfformiad
  • Economi lwyddiannus, glân, gwyrdd a theg

Mae ein hannibyniaeth wleidyddol yn bwysig i ni. O’r herwydd nid ydym yn derbyn unrhyw gyllid llywodraethol na phlaid-wleidyddol ar gyfer ein gwaith. Daw’r rhan fwyaf o’n cyllid gan wneuthurwyr grantiau, aelodau a digwyddiadau.

Mae ein gwaith o safon uchel, yn gredadwy ac yn uchel ei barch ymhlith rhanddeiliaid ar draws Cymru a thu hwnt. Gallwch ddod o hyd i’n cyfrifon diweddaraf a’n hadroddiadau blynyddol yma.

Mae gennym gynlluniau cyffrous i gyflwyno sawl prosiect yn y dyfodol a byddem wrth ein boddau yn siarad â chi yn fanylach am y rhain. Cysylltwch â ni ar 029 2048 4387 neu ar [email protected] i drefnu trafodaeth.

Neu, gallwch gyfrannu’n uniongyrchol trwy’r ddolen isod.

Cyfrannwch Nawr