Caiff y Sefydliad ei gefnogi gan rhai o fusnesau, elusennau a sefydliadau academaidd pwysicaf Cymru oherwydd ein bod yn gweithio ar faterion sydd yn hanfodol i’w llwyddiant, ac yn cynnig mewnolwg unigryw i faterion polisi sydd yn effeithio ar eu gwaith.

Bydd sefydliadau yn chwarae rhan hanfodol wrth gyfrannu tuag at waith y Sefydliad. Bydd cefnogaeth eich mudiad yn ein caniatau i:

 • Helpu Cymru i ffynnu drwy ddatblygu polisi mewn ystod o feysydd
 • Sicrhau fod pobl wedi eu hymgysylltu â’r materion polisi sydd yn wynebu Cymru
 • Cynnig gofod pwysig yng Nghymru ar gyfer lledu syniadau a thrafodaeth

 

Mae ein haelodau corfforaethol yn hanfodol i alluogi’r SMC barhau gyda’n gwaith dylanwadol fel un o prif leisiau y sffêr cyhoeddus.

Mae gyda ni sawl categori wahanol o aelodaeth corfforaethol:

Elusennau a Mudiadau Micro

Bydd aelodaeth elusennol a micro (llai na 5 staff llawn amser) yn cynnwys:

 • 5 copi papur o’n cylchgrawn, the welsh agenda, ddwywaith y flwyddyn
 • E-gylchlythyr yn cynnwys adroddiadau, crynodebau o ddigwyddiadau a phapurau dadansoddol
 • Mynediad am bris gostyngedig i un cynhadledd gan y Sefydliad y flwyddyn
 • Rhybudd o flaen llaw ynglŷn â gostyngiadau ar ein cynadleddau a chyrsiau hyfforddiant
 • Hysbyseb chwarter tudalen am ddim mewn un copi o’r agenda
 • Cefnogaeth i’n hymchwil a’n gwaith drwy eich aelodaeth gwerthfawr

Pris Aelodaeth blynyddol yw £300 gan gynnwys TAW

Pay Annual Membership


Busnes Safonol

Mae aelodaeth busnes safonol ar gyfer mudiadau sydd yn cyflogi llai na 250 o bobl, ac yn cynnwys:

 • 5 copi papur o’n cylchgrawn, the welsh agenda dwywaith y flwyddyn
 • E-gylchlythyr yn cynnwys adroddiadau, crynodebau o ddigwyddiadau a phapurau dadansoddol
 • Gwahoddiad i’n cyfarfod blynyddol yn yr haf
 • 2 docyn am ddim i un gynhadledd gan y Sefydliad bob blwyddyn, a gostyngiadau o 50% ar bob o un o’n cynadleddau
 • Prisoedd gostyngol ar gyrsiau hyfforddi’r Sefydliad
 • Hysbyseb hanner tudalen am ddim mewn un copi o agenda
 • Stondin am ddim yn un o’n cynadleddau
 • Cefnogaeth i’n hymchwil a’n gwaith drwy eich aelodaeth gwerthfawr

Pris aelodaeth blynyddol i fusnesau safonol yw £600 gan gynnwys TAW


Busnes Mawr

Mae aelodaeth i fusnesau mawr ar gyfer mudiadau sydd yn cyflogi mwy na 250 o weithwyr, ac yn cynnwys:

 • 5 copi papur o’n cylchgrawn, the welsh agenda dwywaith y flwyddyn
 • E-gylchlythyr yn cynnwys adroddiadau, crynodebau o ddigwyddiadau a phapurau dadansoddol
 • Gwahoddiad i’n cyfarfod blynyddol yn yr haf
 • 4 tocyn am ddim y flwyddyn a gostyngiadau o 50% ar bob un o’n cynadleddau
 • Prisoedd gostyngol ar gyrsiau hyfforddi’r Sefydliad
 • Hysbyseb tudalen llawn am ddim mewn un copi o agenda
 • Stondyn am ddim mewn dau o’n cynadleddau, ar ofyn
 • Cefnogi ein hymchwil a’n gwaith drwy eich aelodaeth gwerthfawr

Pris aelodaeth blynyddol i elusennau yw £1200 gan gynnwys TAW

Pay Annual Membership