Bydd rhodd o unrhyw faint i’r Sefydliad yn gwneud gwahaniaeth i’n gwaith pwysig – ac rydym yn ddiolchgar iawn am bob rhodd a gawn. Mae cyfraniadau gan ein cefnogwyr wedi ein galluogi i redeg projectau newydd a blaengar, ymchwilio mewn i bolisïau newydd ac i ddatblygu cronfa i dalu awduron newydd.

Mae’r ‘New Voices Fund’ yn rhan o’n gwaith i atynnu ysgrifenwyr i the Welsh agenda o grwpiau sydd wedi eu tangynrychioli. Mae pobl ifanc a phobl sydd â phrofiad o hîl, mudo neu anabledd yn gymwys i gael ei talu am ei gwaith.

Bydd eich cefnogaeth chi yn ein galluogi ni i fynd ymhellach.

Mae rhoddion cyson gan ein cefnogwyr yn ffordd effeithiol iawn o wneud gwahaniaeth sylweddol i’n gwaith.

Wrth gyfrannu i’r Sefydliad drwy ddebyd uniongyrchol, gallwch ein helpu ni i dorri lawr ar gostau gweinyddu yn ogystal â lledu eich cyfraniad gyda thaliadau misol bach.

Fel elusen gallwn hawlio cymorth rodd (Gift Aid) os ydych yn drethdalwr yn y DG a gwneud eich cyfraniad i fynd ymhellach dros Gymru.

Cyfrannwch Nawr