Bob dydd mae’r Sefydliad Materion Cymreig yn parhau â’n gwaith yn cyfleu sgyrsiau pwysig sydd â’r potensial i wneud Cymru’n well. O ddod â’r bobl iawn at ei gilydd i drafod materion perthnasol heddiw, neu gyhoeddi adroddiadau sy’n dylanwadu’n uniongyrchol ar newid yng Nghymru, mae’r Sefydliad Materion Cymreig ar flaen y gad o ran gwelliannau i ddemocratiaeth, gwasanaethau cyhoeddus ac economi Cymru. 

Mae angen cefnogaeth arnom gan bobl fel chi i barhau â’n gwaith. Gallai eich cefnogaeth gyfrannu at brosiectau arloesol a pholisïau newydd, gan roi annibyniaeth i ni siarad gwirionedd â rhai mewn grym.

Bydd eich help heddiw yn ein helpu i wella Cymru.

Ni waeth faint y gallwch fforddio ei roi, bydd eich rhodd heddiw yn ein helpu.

Beth am ystyried gwneud rhodd reolaidd i gefnogi ein gwaith. Mae rhoddion rheolaidd yn helpu i leihau ein costau gweinyddu ac yn ein helpu i gynllunio ein hincwm. Gallwn hefyd hawlio Cymorth Rhodd, gan wneud i’ch rhodd fynd ymhellach, heb unrhyw gost ychwanegol i chi. 

Cyfrannwch Nawr