Mae’r Sefydliad yn cynnal rhai o’r cynadleddau pwysicaf yn y calendr digwyddiadau Cymreig, ac mae ein cynulleidfaoedd yn rhai arbenigol a gwybodus.

Os hoffai eich mudiad fanteisio ar y cyfleoedd ymgysylltu ardderchog a gyflwynir gan ein rhestr o ddigwyddiadau, mae gyda ni ystod eang o gyfleoedd noddi arbennig.

Ceir enghraifft isod o’r buddion y gallwn eu cynnig, ond rydym yn hapus i drafod trefnu pecyn pwrpasol i chi neu drafod ffyrdd eraill y gallwch gefnogi ein gwaith.

Gallwch ffonio Laura Knight ar 02920 484 387 neu ebostio Laura@iwa.org.uk i drafod eich gofynion.

Buddion Noddwr Unigol:

 • Safleoedd Siaradwr
 • Ebost yn hyrwyddo’r digwyddiad i dros 3,000 o aelodau a chefnogwyr eraill
 • Cysylltu’ch brand gyda’r Sefydliad
 • Erthygl yn the welsh agenda
 • Hyrwyddiad i dros 16,000 o ddilynwyr Twitter a 2,000 o ddilynwyr Facebook
 • Pecynnau gyda logo’r noddwr a deunydd ynglŷn â’r noddwr
 • Stondin yn y digwyddiad
 • 8 tocyn am ddim
 • Digwyddiad gyda 90+ o fynychwyr

Buddion ar gyfer Prif Noddwr:

 • Potensial ar gyfer cyfrannu siaradwr
 • Ebost yn hyrwyddo’r digwyddiad i dros 3,000 o aelodau a chefnogwyr eraill
 • Cysylltu’ch brand gyda’r Sefydliad
 • Erthygl yn the welsh agenda
 • Hyrwyddiad i dros 16,000 o ddilynwyr Twitter a 2,000 o ddilynwyr Facebook
 • Pecynnau gyda logo pob noddwr a deunydd ynglŷn â’r noddwyr
 • Stondin yn y digwyddiad
 • 5 tocyn am ddim
 • Digwyddiad gyda 90+ o fynychwyr

Buddion ar gyfer Cyd-noddwyr:

 • Ebost yn hyrwyddo’r digwyddiad i dros 3,000 o aelodau a chefnogwyr eraill
 • Cysylltu’ch brand gyda’r Sefydliad
 • Erthygl yn the welsh agenda
 • Hyrwyddiad i dros 16,000 o ddilynwyr Twitter a 2,000 o ddilynwyr Facebook
 • Logo ar ddeunydd y digwyddiad
 • Stondin yn y digwyddiad
 • 2 tocyn am ddim
 • Digwyddiad gyda 90+ o fynychwyr