Bob blwyddyn, rydym yn cynnal rhai o ddigwyddiadau mwyaf toreithiog Cymru na ellir eu methu. Boed hynny mewn person neu’n rhithiol, mae ein cynulleidfaoedd amrywiol yn ymuno â ni o bob rhan o’r wlad a thu hwnt, gan ddod ag ystod o safbwyntiau a phrofiadau.

Os ydych chi eisiau cymryd rhan a manteisio ar y cyfleoedd ymgysylltu gwych, beth am ystyried noddi un o’n digwyddiadau? O arddangosfeydd brandio, e-shots hyrwyddo i’n cronfa ddata 3,000+ ac ysgrifennu ar gyfer cyhoeddiad materion cyfoes blaenllaw Cymru, ‘the welsh agenda’, rydym yn cynnig cyfleoedd nawdd unigryw, ac yn hapus i drafod pecyn partneriaeth pwrpasol er mwyn sicrhau’r effaith fwyaf posibl i’ch sefydliad.

Cysylltwch â ni ar 02920 484 387 neu ar [email protected] i ddysgu mwy.

IWA and Swiss Embassy event on constitutional matters