Mae Aelodaeth Pobl Ifanc ar gyfer pobl hyd at 30 oed.

Dim ond oherwydd cyfraniadau ein haelodau yr ydym yn bodoli i gynnig llais cryf annibynnol ym mywyd cyhoeddus Cymru. 

Bydd eich aelodaeth yn golygu y cewch wybod am yr ymchwil a’r dadansoddiadau diweddaraf ar faterion sydd yn effeithio ar Gymru. Bydd gan aelodau’r cyfle i ymuno â’r drafodaeth drwy fynychu ein digwyddiadau poblogaidd, drwy gyfarfod â phobl tebyg o ran meddylfryd a drwy fod yn rhan o rwydwaith o bobl arbenigol a dylanwadol o bob rhan o fywyd Cymreig.

Byddwch fel aelod, hefyd yn cael:

  • Tanysgrifiad i gylchgrawn uchel ei pharch y Sefydliad, the welsh agenda, yn ogystal â’r copi diweddaraf
  • E-gylchlythyr pythefnosol yn cynnwys newyddion, adroddiadau, crynodebau o ddigwyddiadau a phapurau dadansoddol
  • Gwahoddiad i’n cyfarfod haf blynyddol
  • Rhybudd gyntaf ynglŷn â gostyngiadau ar ein cynadleddau a chyrsiau hyfforddiant
  • Cefnogi ein hymchwil a’n gwaith drwy eich aelodaeth gwerthfawr

Aelodaeth Pobl Ifanc

Dim ond £2.50 y mis drwy ddebyd uniongyrchol neu £30 am flwyddyn

Talwch yn fisol drwy ddebyd uniongyrchol Talwch am aelodaeth flynyddol