Croeso i'r
Sefydliad Materion Cymreig.
Ein nod yw gwneud Cymru'n well.

Amdanom Ni

the welsh agenda

Mae the welsh agenda yn cael ei chyhoeddi ddwywaith y flwyddyn ac mae'n un o gylchgronau materion cyfoes mwyaf blaenllaw Cymru.

Mae aelodau IWA yn derbyn tanysgrifiad am ddim, tra gall pobl nad ydynt yn aelodau brynu copïau digidol neu galed o'n rhifynnau diweddaraf.

PRYNWCH GOPI