Ein Gwaith

Corff syniadau annibynnol ydym ni sydd yn gweithio er mwyn gwneud Cymru’n well. Down â syniadau ymarferol er mwyn gwella’r economi, addysg ac iechyd.

Ein gweledigaeth yw i helpu greu Cymru lle gall pawb ffynnu.

Economi

Mae ein gwaith ar yr economi yn edrych ar ganfod ffyrdd o wneud Cymru’n le mwy llewyrchus i fyw a gweithio.

Mwy

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae ein gwaith ar iechyd a gofal cymdeithasol yn defnyddio dulliau ymchwil arloesol i wella’r GIG yng Nghymru ar gyfer cleifion.

Mwy

Addysg

Mae ein gwaith ar addysg yn anelu at ddatblygu atebion i’r heriau mae’r system addysg yng Nghymru yn ei wynebu drwy gyfrwng polisiau ymarferol.

Mwy

Llywodraethu

Mae ein gwaith ar lywodraethu yn edrych ar herio’r drefn bresennol a sicrhau systemau llywodraethu mwy effeithiol.

Mwy

Cyfryngau

Mae ein gwaith ar y cyfryngau yn cynnig datrysiadau i’r heriau sydd yn wynebu’r cyfryngau yng Nghymru.

Mwy