Joe Rossiter

Joe Rossiter – Cyd-gyfarwyddwr 

Mae Joe yn gyfrifol am gyflwyno portffolio polisi ac ymchwil eang y SMC. Mae’n canolbwyntio ar gyflawni effaith sy’n helpu i greu Cymru well i bawb.

Cyn ymuno â’r SMC ym mis Tachwedd 2022, gweithiodd Joe yn Sustrans Cymru a Stonewall Cymru, lle helpodd i ddatblygu datrysiadau polisi cydraddoldeb a thrafnidiaeth gynaliadwy.

Maria Drave – Cyd-gyfarwyddwr 

Maria sy’n gyfrifol am y strategaeth farchnata, integreiddio digidol a phortffolio digwyddiadau’r Sefydliad Materion Cymreig.

Yn wreiddiol o Fwlgaria, symudodd Maria i Gymru yn 2009. Cwblhaodd ei graddau israddedig ac ôl-raddedig ym Mhrifysgol Aberystwyth, gan ganolbwyntio ar dwristiaeth gynaliadwy a marchnata, a threuliodd flwyddyn yn astudio yn Ffrainc.

Cyn ymuno â’r Sefydliad Materion Cymreig ym mis Ebrill 2021, roedd gan Maria rôl ganolog yng ngwasanaeth cymorth busnes Llywodraeth Cymru, ac yno bu’n helpu i feithrin a gwella brand Busnes Cymru drwy ymgyrchoedd marchnata a chyfathrebu llwyddiannus.

Lucy Biggs – Swyddog Cyllid

Lucy sy’n gyfrifol am reolaeth ariannol y Sefydliad Materion Cymreig.

Gan ddechrau yn sector y gyfraith ac yna gweithio ym maes cyllid manwerthu am yr 8 mlynedd a hanner diwethaf, mae Lucy yn dod â chefndir cyllid gyda hi sy’n ymestyn dros 15 mlynedd. Mae hi’n edrych ymlaen at weithio mewn sector cyllid gwahanol o fewn elusen a rhoi ei sgiliau a’i gwybodaeth ar waith.

Symudodd i Gaerdydd o Aberhonddu yn 18 oed i’r brifysgol lle mae hi bellach yn byw gyda’i gŵr a dau o blant ifanc.

Marine Furet is pictured smiling in Bute Park, Cardiff. She is wearing a colourful shirt.

Marine Furet – Cydgysylltydd y Wasg, Cyfathrebiadau, ac Ymgysylltu

Mae Marine yn gyfrifol am olygu the welsh agenda  ar-lein, sicrhau bod ein haelodau yn parhau i ymgysylltu â’n gwaith a sicrhau bod yr IWA yn cyrraedd ac yn dylanwadu ar gymaint o bobl â phosibl drwy’r cyfryngau cymdeithasol a thraddodiadol.

Mae Marine newydd orffen ei thraethawd doethuriaeth ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae hi hefyd wedi gweithio yn y Senedd a Chanolfan Polisi Cyhoeddus yr Alban, ac wedi byw ym Mharis a Glasgow cyn symud i Gymru. Mae hi wedi gwirfoddoli mewn amryw o brosiectau ymgysylltu â’r cyhoedd ac academaidd yng Nghymru a’r Alban, ac mae ei gwaith wedi’i gyhoeddi gan The Conversation, Wales Arts Review, a Plays to See.