Cymrodyr

Crewyd y categori aelodaeth hwn er mwyn cydnabod y sawl sydd yn gwneud cyfraniadau sylweddol ac arwyddocaol yn eu meysydd o arbenigedd, i gymdeithas sifil yng Nghymru.

Dymuna Gymrodyr y Sefydliad wneud mwy na chadw i fyny â’r hyn sydd yn digwydd yng Nghymru. Maen nhw’n rhoi gwerth uchel ar gryfhau cymdeithas sifil Gymreig ac mae gyda nhw’r arbenigedd i gyfrannu i’r Sefydliad a’i waith a helpu Cymru i ffynnu.

Bob blwyddyn, byddwn yn gwahodd nifer fach o’n cefnogwyr i ddod ym Gymrodyr. Fodd bynnag, os hoffech chi drafod dod yn Gymrawd neu os hoffech enwebu rhywun arall, yna byddwch cystal â dod i gyswllt â Laura Knight ar 029 2048 4387 neu ehebwch Laura@iwa.org.uk


I Gymrodyr sydd yn dymuno adneywddu eu haelodaeth, byddwch cystal â dewis o’r dewisiadau isod:

 

Talu yn fisol drwy ddebyd uniongyrchol Talu am aelodaeth flynyddol