Mae the welsh agenda yn gylchgrawn Saesneg sydd yn cael ei hariannu gan Gyngor Llyfrau Cymru. Mae erthyglau’r cylchgrawn yn Saesneg ond mae’r tudalennau am waith y Sefydliad Materion Cymraeg ar gael yn ddwyieithog.

Arloesi i ddatrys anghenion ynni lleol. Innovative solutions to meet local energy needs

Prysor Williams yn archwilio rhai o’r heriau cysylltiedig â chyflawni anghenion ynni lleol gan ddŵr, cyn digwyddiad ynni ar y cyd rhwng yr IWA a Phrifysgol Bangor yn Eisteddfod eleni.

Dr Prysor Williams explores some of the challenges associated with meeting our local energy needs through water, ahead of a joint IWA and Bangor University energy event at the forthcoming Eisteddfod.

  • Politics and Policy