Tim y SMC yn Gweithio o Adref

Mae tim y Sefydliad yn gweithio o adre ar hyn o bryd yn dilyn cyngor diweddaraf Llywodraeth y DU.

Dydd Mawrth, 17 Mawrth (11yb)

O ganlyniad i gyngor Llywodraeth Prydain ynglyn a’r coronafeirws, mae tim y Sefydliad yn gweithio o adre ar hyn o bryd.

Yn ystod yr amser yma, efallai fydd ein capasiti ni’n cael ei heffeithio, felly gwerthfawrogwn eich amynedd.

Bydd y dudalen yma’n cael ei ddiweddaru os bydd mwy o newidiadau i’n harferion gwaith. Gallwch ebostio info@iwa.org.uk os bod angen cysylltu â ni.

Diolch yn fawr.

Tim y SMC

Also within Uncategorized @cy

Become an IWA Member

Fighting for a Wales that is 100% powered by renewables by 2035.

Advocating for a stronger Welsh media through our Media Audits.

Bringing through new, unheard writers with our New Voices Fund.

We’re working to make Wales better.
Your support can help us do more.