Crewyd y categori aelodaeth hwn er mwyn cydnabod y sawl sydd yn gwneud cyfraniadau sylweddol ac arwyddocaol yn eu meysydd o arbenigedd, i gymdeithas sifil yng Nghymru.

Dymuna Gymrodyr y Sefydliad wneud mwy na chadw i fyny â’r hyn sydd yn digwydd yng Nghymru.

Maen nhw’n rhoi gwerth uchel ar gryfhau cymdeithas sifil Gymreig ac mae gyda nhw’r arbenigedd i gyfrannu i’r Sefydliad a’i waith a helpu Cymru i ffynnu.

Maent yn credu’n gryf y dylid helpu’r Sefydliad i gadw ei annibyniaeth.

Os hoffech chi drafod dod yn Gymrawd neu os hoffech enwebu rhywun arall, yna byddwch cystal â dod i gyswllt â Laura Knight ar 029 2048 4387 neu ebostiwch Laura@iwa.org.uk

 

Cymrodyr Bywyd Anrhydeddus

 • Clare Johnson
 • David Waterstone
 • Sir Donald Walters
 • Geraint Talfan Davies
 • Henry Engelhardt
 • John Osmond
 • Keith James
 • Lynda Davies
 • Owen Sheers
 • Rhys David

 

Cymrodyr

 • Alan Francis
 • Alan Peterson
 • Alastair Milburn
 • Reverend Aled Edwards
 • Alex Bird
 • Lord Alex Carlile
 • Andris Taurins
 • Professor Antony Chapman
 • Bill Capper
 • Lord Brian Griffiths of Fforestfach
 • Dr Carl Iwan Clowes
 • Carole-Anne Davies
 • Ceri Doyle
 • Chris Jones
 • Chris Rowlands
 • Christine Eynon
 • D Huw John
 • Dafydd Bowen Lewis
 • Dafydd Iwan
 • Dr Dai Lloyd
 • Dr Daniel Cunliffe
 • Daran Hill
 • Darren Hughes
 • David Clubb
 • David Dixon
 • David M Evans
 • Dr David Lloyd Owen
 • Professor David Marquand
 • David Melding
 • David Stevens
 • David Taylor
 • Professor Deirdre Beddoe
 • Dr Denis Balsom
 • Dyfrig James
 • Eilian S Williams
 • Professor Elan Closs Stephens
 • Dr Elin Jones
 • Dr Eurwen Price
 • Cllr Frank Bradfield
 • Gareth Ioan
 • George Crabb
 • Gerald Holtham
 • Dr Geraint Stanley Jones
 • Granville John
 • Gregory Walker
 • Lord Gwilym Prys-Davies
 • Professor Harold Carter
 • Helen Jones
 • Helen Molyneux
 • Huw Davies
 • Huw Edwards
 • Huw M Lewis
 • Huw Roberts
 • Professor Jane Aaron
 • Cllr Jeffrey James
 • John Bryant
 • Dr John Burke
 • Jonathan Evans
 • Jonathon Poyner
 • Professor Judith Marquand
 • Professor Judy Hutchings
 • Dr Julia Magill
 • Lord Rowe-Beddoe
 • Mark Barry
 • Martin Tinney
 • Cllr Mary Barnett
 • Meirion Morgan
 • Milwyn Jarman
 • Ned Thomas
 • Dr Neil Thompson
 • Nigel Annett
 • Nigel Bowen-Morris
 • Owen Gareth Hughes
 • Paul Davies
 • Paul Silk
 • Paul Twamley
 • Peter L Griffiths
 • Phil Henfrey
 • Philip Cooper
 • Professor Phillip John Jones
 • Richard Eley
 • Professor Richard Rawlings
 • Robert John
 • Robin Evans
 • Roger Lewis
 • Ron Jones
 • Dr Ruth Williams
 • Simon Baynes
 • Sioned Bowen
 • Sir Richard Lloyd Jones
 • Professor Steven Kelly
 • Steve O’Dea
 • Su Turney
 • Sue Balsom
 • Teifion Griffiths
 • The Rt. Hon. the Lord Richard QC
 • The Rt. Hon. the Lord Thomas of Cwmgeidd
 • The Rt. Hon. the Lord Wigley
 • Tom Jones
 • Tony Bagnall
 • W Tudor John
 • Wiard Sterk