Crewyd y categori aelodaeth hwn er mwyn cydnabod y sawl sydd yn gwneud cyfraniadau sylweddol ac arwyddocaol yn eu meysydd o arbenigedd, i gymdeithas sifil yng Nghymru.

Dymuna Gymrodyr y Sefydliad wneud mwy na chadw i fyny â’r hyn sydd yn digwydd yng Nghymru.

Maen nhw’n rhoi gwerth uchel ar gryfhau cymdeithas sifil Gymreig ac mae gyda nhw’r arbenigedd i gyfrannu i’r Sefydliad a’i waith a helpu Cymru i ffynnu.

Maent yn credu’n gryf y dylid helpu’r Sefydliad i gadw ei annibyniaeth.

Os hoffech chi drafod dod yn Gymrawd neu os hoffech enwebu rhywun arall, yna cysylltwch â [email protected]

 

Cymrodyr

Prof Jane Aaron
Nigel Annett
Ali Anwar
Prof Paul Atkinson
Tony Bagnall
Mary Barnett
Mark Barry
Simon Baynes
Prof Gary Beauchamp
Frances Beecher
Dafydd Bowen Lewis
Nigel Bowen-Morris
John Bryant
Prof Nickie Charles
Rocio Cifuentes
Prof Elan Closs Stephens
David Clubb
Philip Cooper
George Crabb
Dr Daniel Cunliffe
Greg Dash
Rhys David
Carole-Anne Davies
Huw Davies
Lynda Davies
Paul Cornelius Davies
David Dixon
Ceri Doyle
Rev Aled Edwards
Huw Edwards
Richard Eley
Cllr Susan Elsmore
Henry Engelhardt
David M Evans
Felicity Evans
Jonathan Evans
Robin Evans
Sion Rhys Evans
Christine Eynon
Alan Francis
Kevin Gardiner
Lord Brian Griffiths of Fforestfach
Nigel Griffiths
Peter L Griffiths
Eurfyl ap Gwilym
Daran Hill
Prof Gerald Holtham
Owen Gareth Hughes
Rob Humphreys
Prof Judy Hutchings
Gareth Ioan
Dyfrig James
Keith James
Milwyn Jarman
D Huw John
Granville John
Robert John
Clare Johnson
Prof Calvin Jones
Chris Jones
Dr Elin Jones
Dr Geraint Stanley Jones
Glyndwr Cennydd Jones
Helen Jones
Dr Hywel Ceri Jones
Prof Phillip John Jones
Ron Jones
Tom Jones
Prof Steven Kelly
Huw M Lewis
Roger Lewis
Dr Dai Lloyd
Sir Richard Lloyd Jones
Dr David Lloyd Owen
Prof David Marquand
Prof Judith Marquand
Prof Laura McAllister
David Melding
Helen Molyneux
Jonathan Morgan
Steve O’Dea
Cynthia Ogbonna
John Osmond
Menai Owen-Jones
Alan Peterson
Jonathon Poyner
Dr Eurwen Price
Prof Richard Rawlings
Gruff Rhys
Menna Richards
Huw Roberts
Lord Rowe-Beddoe
Chris Rowlands
Owen Sheers
Paul Silk
Wiard Sterk
David Stevens
Geraint Talfan Davies
Andris Taurins
Rt Hon Lord John Thomas of Cwmgiedd
Ned Thomas
Prof Nigel Thomas
Roger Geraint Thomas
Dr Neil Thompson
Delith Thorpe
Martin Tinney
W Tudor John
Paul Twamley
Lee Waters
Rt Hon Lord Dafydd Wigley
Hywel Wiliam
Beti Williams
Eilian S Williams
Dr Ruth Williams