Through the welsh agenda, the IWA websites and our events, the IWA provides a platform for debate, discussion and the exploration of ideas. The ideas contained in the independently produced articles and papers we publish, and discussed at the events that we host, are those of the writers and contributors and do not, therefore, necessarily reflect the views of the IWA, its members and Board.

 

Drwy gyfrwng gwefannau the welsh agenda a’r Sefydliad Materion Cymreig, mae’r Sefydliad yn cynnig llwyfan ar gyfer dadlau, trafod, a chwilota syniadau.  Barn a syniadau annibynnol yr awduron a chyfranwyr sydd yn yr erthyglau a phapurau a gyhoeddwn ac yn ein digwyddiadau, ac felly dydyn nhw ddim o reidrwydd yn adlewyrchu safbwyntiau’r Sefydliad Materion Cymreig, ei aelodau na’r Bwrdd.