Through the welsh agenda and the IWA websites, the IWA provides a platform for debate, discussion and the exploration of ideas.  The ideas contained in the independently produced articles and papers we publish are those of the writers and contributors and do not, therefore, necessarily reflect the views of the IWA, its members and Board.

 

Drwy gyfrwng gwefannau’r Agenda Gymreig a’r Sefydliad Dros Faterion Cymreig, mae’r Sefydliad yn cynnig llwyfan ar gyfer dadlau, trafod, a chwilota syniadau.  Barn a syniadau annibynol yr awduron a chyfranwyr sydd yn yr erthyglau a phapurau a gyhoeddwn ac felly dydyn nhw ddim o reidrwydd yn adlewyrchu safbwyntiau’r Sefydliad Dros Faterion Cymreig, ei aelodau na’r Bwrdd.