Cefnogwch Ni

Galll y Seyfydliad Dros Faterion Cymreig fodoli yn unig oherwydd nerth a chefnogaeth barhaol ein aelodaeth a’n cefnogwyr.

Gallwch helpu i wneud ein gwaith ddigwydd, a chwarae eich rhan mewn Cymru well drwy gefnogi ni mewn un o’r ffyrdd canlynol:

 

Dod yn aelod

AELOD
PROFFESIYNOL
IFANC

Gall pobl hyd at 30 oed gyfrannu at wath y Sefydliad drwy aelodaeth Broffesiynol Ifanc.

MWY

AELODAETH
UNIGOL 

Mae cyfraniadau aelodau unigol o werth anfesuradwy i ni yn ein nod strategol o wneud Cymru’n well.

MWY

CYMRAWD

Mae’r categori aelodaeth hwn yn cydnabod y sawl sydd yn gwneud cyfraniadau sylweddol ac arwyddocaol yn eu meysydd o arbenigedd, i gymdeithas sifil yng Nghymru.

MWY

AELODAETH
GORFFORAETHOL

Mae Busnesau a sefydliadau ar draws Cymru yn chwarae rhan hanfodol wrth gyfrannu at waith y Sefydliad.

MWY

 

Ffyrdd eraill o gefnogi’r Sefydliad

 

Gall rhodd unigol neu reolaidd ein helpu i gadw’r Sefydliad yn annibynol o gymorth gan y llywodraeth, a gallwn hawlio Cymorth Rodd ar eich cyfraniadau gan ein bod yn elusen gofrestredig – sydd yn golygu bydd eich cyfraniadau yn mynd hyd yn oed ymhellach.

Os, ar y llaw arall rydych yn ystyried gadael rhodd i’r Sefydliad yn eich ewyllys, noddi digwyddiad, neu gefnogi project rydym yn gweithio arni, galwch ddod o hyd i fwy o wybodaeth drwy ddilyn y cysylltiadau isod:

GWNEUD CYFRANIAD

Mae eich cyfranidau yn ffordd hanfodol o ganiatau i ni allu diwallu ein gwaith o wneud i gymru ffynnu, a gallwch wneud cyfraniad unigol neu sefydlu cyfraniad rheolaidd i ni.

MWY

GADAEL RHODD I NI YN EICH EWYLLYS

Os ydych yn rhoi gwerth ar eich rôl mewn helpu i atgyfnerthu cymdeithas sifig yng Nghymru, yna mae’n bosib y byddwch am ystyried gwneud rhodd drwy eich ewyllys er mwyn sicrhau y gallwn barhau i adeiladu ar y seiliau hyn er budd cenhedloedd o ddinasyddion Cymru yn y dyfodol.

MWY

NODDI DIGWYDDIAD 

Os hoffai eich mudiad neu fusnes fanteisio ar  y cyfleoedd ymgysylltu ardderchog a geir yn ein rhestr o ddigwyddiadau uchel eu parch, yna mae gyda ni ystod eang o gyfleoedd noddi arbennig ac unigryw ar eich cyfer chithau.

MWY

NODDI PROJECT

Ni fyddwn yn derbyn unrhyw arian gan y llywodraeth am ein gwaith, ac fe ddaw y mwyafrif o’n harian am ein gwaith project drwy wneud ceisiadau i ymddiriedolaethau a sefydliadau eraill. Os oes gyda chi ddiddordeb helpu ariannu project, yna byddai’n dda gyda ni sgwrsio gyda chi ynglŷn â chymryd rhan.

MWY