Ariannu prosiect

Mae ein gwaith project yn allweddol er mwyn i’r Sefydliad weithredu ein strategaeth o ddiwallu datrysiadau polisi ymarferol er mwyn gwneud i Gymru ffynnu.

Gwneir hyn drwy ymchwilio a chynnal projectau mewn pum maes allweddol:

Ni fyddwn yn derbyn unrhyw arian gan y llywodraeth am ein gwaith, ac fe ddaw y mwyafrif o’n harian am ein gwaith project drwy wneud ceisiadau i ymddiriedolaethau a sefydliadau eraill.

Os oes gyda chi ddiddordeb helpu ariannu project, yna gallwch naill ai wneud cyfraniad i’r Sefydliad neu gysylltu â Laura ar 02920 484387 i drafod sut y gallwch ein helpu ni i ariannu ein projectau.

Cyfrannwch Nawr