Gwneud Rhodd

Bydd rhodd o unrhyw faint i’r Sefydliad yn gwneud gwahaniaeth mawr i’n gwaith pwysig – ac rydym yn ddiolchgar iawn am bob rhodd a gawn. Mae cyfraniadau gan ein cefnogwyr wedi ein galluogi i redeg projectau newydd a blaengar, fel:

  • Y Confensiwn Cyfansoddiadol– yr unig fforwm cyhoeddus i bobl Cymru drafod eu perthynas gyda’r DG yn dilyn deillianau refferendwm yr Alban, ar adeg pan nad oedd ein llais yn cael ei glywed
  • Roedd ein Sgwrs am Ganser yn broject ar-lein a ofynodd sut allwn wella profiad cleifion sydd yn cael eu trin am gancr yng Nghymru. Mae’r argymhellion am y project hwnnw nawr yn hidlo drwodd i fentrau llawn dychymyg a allai wella profiad y claf ar draws Cymru

Os hoffech chi ein helpu i herio’r ffordd arferol o feddwl a datblygu polisi fydd o help mawr i Gymru, yna byddwch cystal ac ystyried gwneud rhodd unigol neu gyfraniad rheolaidd i’r Sefydliad.

Fel elusen gofrestredig, rhaid i ni weithio’n eithriadol o galed er mwyn cynhyrchu cronfeydd rhagweladwy fydd yn caniatau i ni gynllunio ein hymchwil hir-dymor a gwaith datblygu polisi. Mae rhoddion cyson gan ein cefnogwyr yn ffordd effeithiol iawn o wneud gwahaniaeth sylweddol i’n gwaith bob tro.

Wrth gyfrannu i’r Sefydliad drwy ddebyd uniongyrchol, gallwch ein helpu ni i dorri lawr ar gostau gweinyddu yn ogystal â lledu eich cyfraniad gyda thaliadau misol bach.

Fel elusen gallwn hawlio cymorth rodd os ydych yn drethdalwr yn y DG a gwneud eich cyfraniad i weithio’n galetach dros Gymru.

 

Cyfrannwch Nawr