Noddi Digwyddiad

Mae’n gydnabyddedig bod y Sefydliad yn cynnal rhai o’r cynadleddau “sydd yn rhaid eu mynychu” pwysicaf yn y calendr digwyddiadau Cymreig, ac mae ein cynulleidfaoedd yn rhai arbenigol a gwybodus.

Os hoffai eich mudiad fanteisio ar y cyfleoedd ymgysylltu ardderchog a gyflwynir gan ein rhestr o ddigwyddiadau, mae gyda ni ystod eang o gyfleoedd noddi arbennig ac unigryw ar eich cyfer chithau.

Ceir enghraifft isod o’r buddion y gallwn eu cynnig, ond fe fyddwn yn hapus dros ben i drafod trefnu pecyn pwrpasol i chi neu drafod ffyrdd eraill y gallwch gefnogi ein gwaith; byddwch cystal â galw Laura Knight ar 02920 484 387 i drafod eich gofynion.

Buddion noddwr unigol:

 • Safleoedd Siaradwr
 • E-siot (wedi’i ddanfon at 14,000 o bobl) gyda logo’r noddwr arnyn nhw
 • Cysylltu’r brand gyda’r Sefydliad
 • Erthygl yn Agenda
 • Digwyddiad wedi’i Drydar i 10,000 o ddilynwyr ar Twitter
 • Pecynnau cynrychiolydd– gyda logo’r noddwr a deunydd ynglŷn â’r noddwr
 • Stondyn– cyfleoedd marchnata uniongyrchol
 • 8 tocyn am ddim
 • Diolch i’r noddwr yn ystod y digwyddiad
 • Digwyddiadau gyda 90+ o fynychwyr

£10,000 + TAW

Buddion ar gyfer Prif Noddwr:

 • Potensial ar gyfer Safleoedd Siaradwr
 • E-siot (wedi’i ddanfon at 14,000 o bobl) gyda logo’r prif noddwr arnyn nhw (ochr yn ochr â’r cyd noddwr).
 • Cysylltu’r brand gyda’r Sefydliad
 • Erthygl yn Agenda
 • Digwyddiad wedi’i Drydar i 10,000 o ddilynwyr ar Twitter
 • Pecynnau cynrychiolydd– gyda logo’r noddwr a deunydd ynglŷn â’r noddwr
 • Stondyn– cyfleoedd marchnata uniongyrchol
 • 5 tocyn am ddim
 • Diolch i’r noddwr yn ystod y digwyddiad
 • Digwyddiadau gyda 90+ o fynychwyr

£5000 + TAW

Buddion ar gyfer Cyd-noddwyr:

 • Logo yn ymddangos ar frand y digwyddiad: E-shot (danfonwyd at 14,000 o bobl), ar wefan y Sefydliad, pecynnau cynrychiolydd ac eventbrite.
 • Cysylltu’r brand gyda’r Sefydliad
 • Stondyn– cyfleoedd marchnata uniongyrchol
 • Digwyddiad wedi’i Drydar i 10,000 o ddilynwyr ar Twitter
 • 2 docyn am ddim i’r digwyddiad
 • Diolch i’r noddwr yn ystod y digwyddiad
 • Digwyddiadau gyda 90+ o fynychwyr

£2500 + TAW