Wales in 2050: A view from the future

The IWA Eisteddfod Lecture 2009. The author imagines life 50 years into the future to communicate the urgency of the climate change and sustainable development challenges we face.

Darlith y Sefydliad Materion Cymreig yn Eisteddfod Genedlaethol 2009. Mae’r awdur yn dychmygu bywyd yn 2050 ac yn rhagweld y newid hinsawdd a’r datblygu cynaladwy sy’n ein hwynebu.

Click here to download Wales in 2050: A view from the future