Aelodaeth Unigol

Elusen yw’r Sefydliad Dros Faterion Cymreig a dydyn ni ddim yn derbyn nawdd gan y llywodraeth. Mae hyn yn golygu fod cyfraniadau gan unigolion yn hanfodol i’n gwaith.

Mae eich aelodaeth yn ein caniatau ni i aros yn annibynnol o bleidiau gwleidyddol, llywodraeth neu unrhyw grŵp a chanddi ddiddordebau arbennig, ac mae hyn yn caniatau i barhau i weithio dros yr hyn sydd orau i Gymru.

Bydd eich aelodaeth yn golygu y cewch wybod am yr ymchwil a’r dadansoddiad diweddaraf ar faterion allweddol sydd yn effeithio ar Gymru. Bydd gan aelodau’r cyfle i ymuno â’r drafodaeth drwy fynychu ein digwyddiadau poblogaidd, drwy gyfarfod â phobl tebyg o ran meddylfryd a drwy fod yn rhan o rwydwaith heb ei debyg o arbenigedd a dylanwad o bob rhan o fywyd Cymreig.

Drwy ymuno â’r Sefydliad byddwch yn helpu Cymru i ffynnu a sicrhau fod yna lais cryf annibynnol ym mywyd cyhoeddus Cymru. Byddwch hefyd yn ein cynorthwyo i sicrhau fod trafodaeth o ansawdd uchel ynglŷn â dyfodol Cymru yn parhau.  

Byddwch fel aelod, hefyd yn cael:

  • Tanysgrifiad i gylchgrawn uchel ei pharch y Sefyliad, sef, the welsh agenda
  • Cylchlythyr aelodau drwy e-bost sydd yn cynnwys dolenni cyswllt i adroddiadau, crynodebau o ddigwyddiadau a phapurau dadansoddol
  • Gwahaoddiad i’n cyfarfod haf blynyddol
  • Rhybudd o flaen llaw ynglŷn â gostyngiadau i bobl prydlon ar ein cynadleddau a chyrsiau hyfforddiant
  • Cefnogi ein hymchwil a’n gwaith drwy eich aelodaeth gwerthfawr

Aelodaeth o fewn y Deyrnas Gyfunol 

Dim ond £3.75 y mis drwy ddebyd uniongyrchol neu £45 am flwyddyn 

Talwch yn fisol drwy ddebyd uniongyrchol  Talwch am aelodaeth flynyddol

 

Aelodaeth Dramor

Dim ond £5 y mis drwy ddebyd uniongyrchol neu £60 y flwyddyn

Talwch yn fisol drwy ddebyd uniongyrchol
 Talwch am aelodaeth flynyddol