Darlith yr Eisteddfod Sefydliad Materion Cymreig 2016

Details
Date:

August 1

Time:

04:30 pm - 05:30 pm

Click to Register: https://www.eventbrite.co.uk/e/darlith-yr-eisteddfod-sefydliad-materion-cymreig-2016-tickets-25480085622
Organizer

Institute of Welsh Affairs (IWA)

Website: https://www.eventbrite.co.uk/o/institute-of-welsh-affairs-iwa-5331439653
Venue

Pabell y Cymdeithasau 2

Maes yr Eisteddfod Dolydd y Castell, Y Fenni, NP7 7RZ

Y Fenni, Sir Fynwy a'r Cyffiniau, GB, NP7 7RZ

“Yn frawd i flodau’r grug”


Bydd yr awdur Jon Gower yn trafod perthynas y bardd a’r breuddwydiwr Samuel Taylor Coleridge a Chymru, gan ganolbwyntio ar ei daith gerdded o gwmpas y wlad ac wrth i ni ddathlu 200 mlwyddiant ei glasur ‘Biographia Literaria’.


Mae’r digwyddiad hwn yn gydweithrediad rhwng y Sefydliad Materion Cymreig a’r Ŵyl Coleridge yng Nghymru 2016.
Darperir cyfieithu ar y pryd


NODWCH: HYSBYSEB YW HWN AT DDIBENION GWYBODAETH YN UNIG – NID OES ANGEN TOCYNNAU YN AR GYFER Y DIGWYDDIAD HWN.
——-
“A brother to the heather blossom”


The author Jon Gower will discuss the relationship between the poet and dreamer Samuel Taylor Coleridge and Wales, concentrating on his walk around the country and celebrating the 200th anniversary of his classic ‘Biographia Literaria’.


This event is a collaboration between the Institute of Welsh Affairs and the Coleridge in Wales Festival 2016.
Monday 1st August, 16:30 – 17:30, Societies Tent 2, Castle Fields, Abergavenny


Simultaneous translation provided


PLEASE NOTE THIS LISTING IS FOR INFORMATION PURPOSES ONLY – TICKETS ARE NOT REQUIRED FOR THIS EVENT.