Treftadaeth Yfory – Heritage Tomorrow

IWA Darlith Eisteddfod 2008

Bydd y Gweinidog dros Dreftadaeth newydd yn Llywodraeth y Cynulliad, Alun Ffred Jones AM, yn tradoddi Darlith Eisteddfod yr IWA yn ystod yr wythnos nesaf.

Cynhelir y darlith – Trefadaeth Yfory – am 12:30pm, Dydd Mawrth, Awst 5ed yn Y Pagoda, Eisteddfod Caerdydd.

Mae’r digwyddiad yn di-ddal: i archebu ffoniwch 029 2066 6606 neu anfonwch ebost at [email protected]

Gobeithio i’ch gweld yna!

IWA Eisteddfod Lecture 2008

The new Minister for Heritage in the Assembly Government, Alun Ffred Jones AM, will be delivering the IWA’s Eisteddfod Lecture next week.

The lecture – Heritage Tomorrow – is at 12:30pm on Tuesday, August 5th in the Pagoda at the Eisteddfod in Cardiff.

The event is free: to book call 029 2066 6606 or email [email protected]

Translation facilities will be available.

Hope to see you there!

Also within Uncategorised